...
Voor een betere ervaring, verander dan uw browser naar CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Algemene voorwaarden.

Gebruikersovereenkomst

Welkom bij Join4Biz. Com. Join4Biz verleent zijn diensten aan u onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Door de. Te openen of te gebruiken Join4Biz platform, inclusief Join4Biz mobiele applicaties of andere informatie verstrekt of eigendom van en beheerd als onderdeel van Join4Biz, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, evenals andere richtlijnen, privacybeleid, regels en aanvullende Voorwaarden waarnaar op de hele site wordt verwezen.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en op elke frequentie door ons kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande of specifieke kennisgeving aan u, en dergelijke wijzigingen zullen van kracht zijn op Join4Biz het plaatsen van de nieuwe voorwaarden en / of bij de implementatie van de nieuwe wijzigingen op de Join4Biz website. U stemt ermee in om de Gebruiksvoorwaarden periodiek te lezen, zodat u op de hoogte bent van elke wijziging. Uw voortdurende gebruik van Join4Biz Service na wijzigingen in onze Voorwaarden geeft aan dat u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden accepteert.

Privacybeleid

At Join4Biz wij respecteren de privacy van onze gebruikers en het belang van de informatie die zij ons toevertrouwen. U moet ons volledige privacybeleid lezen en begrijpen voordat u beslist om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Join4Biz site of een van onze Services. Het privacybeleid legt uit wanneer en hoe uw informatie en inhoud wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en hoe u deze kunt gebruiken Join4Biz om informatie met anderen te delen. Door het gebruiken van Join4Biz, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw informatie, gegevens, verklaringen en inhoud zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

Uw gebruikersinhoud en -deling

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door inhoud te maken en te plaatsen Join4Biz, u garandeert dat u alle rechten op de inhoud en informatie bezit. Meer specifiek bent u als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u plaatst, e-mailt, publiceert of beschikbaar maakt Join4Biz. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van, of activiteiten op, Join4Biz door u en degenen die u autoriseert of toestaat om te gebruiken, of toegang tot uw account / profiel geeft vanaf elke computer, mobiel of ander apparaat. Je begrijpt dat Join4Biz heeft geen controle over de zichtbaarheid van uw inhoud; u hebt het recht en de mogelijkheid om de zichtbaarheid van elke inhoud te beheren en hoe deze wordt gedeeld. Voor de duidelijkheid, alle inhoud die u met anderen deelt Join4Biz kan door of door gebruikt worden Join4Biz. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten die van toepassing zijn op Inhoud die u indient of gebruikt Join4Biz. Uw koppeling naar of toegang tot een andere site, applicatie, bestemming of service is op uw eigen risico. Je begrijpt dat Join4Biz heeft geen controle over hoe alle informatie die u verstrekt aan websites van derden, wordt gebruikt. Je erkent dat ook JOIN4BIZ GEEFT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OVER ENIGE DEMOS, INHOUD OF INFORMATIE DIE U ONTVANGT VIA DE SITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE VAN DERDEN WAAR U INFORMATIE AAN KUNT GEVEN. Join4Biz is niet verantwoordelijk voor publieke weergave of misbruik van uw Gebruikersinhoud. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u gaat ermee akkoord dat Join4Biz is niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van dergelijke Gebruikerscontent oploopt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met anderen Join4Biz Gebruikers. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren. U erkent en stemt ermee in Join4Biz kan uw Inhoud bewaren of opslaan en kan Content ook openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke bewaring, opslag of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is. Bij het verstrekken van inhoud of informatie of het plaatsen van inhoud op Join4Biz, u verleent ons een niet-exclusief, wereldwijd, onbeperkt, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar recht op auteursrecht, publiceren, verbeteren, distribueren, behouden, verwijderen, analyseren, gebruiken, verwerken en alle ideeën, concepten, handelsmerken , publiciteit, alle informatie of inhoud die u verstrekt Join4Biz, maar niet beperkt tot, alle databaserechten die u in de inhoud hebt, op elke manier die nu of in de toekomst bekend is, zonder verdere toestemming, kennisgeving en / of compensatie aan u of aan derden. U hebt geen recht op enige compensatie of vergoeding van welke aard dan ook Join4Biz onder alle omstandigheden. Door Inhoud aan ons te verzenden stemt u in met het verzamelen en gebruiken van alle informatie, gegevens, verklaringen en inhoud en doet u dit vrijwillig op eigen risico van verlies.

Gebruik en gedrag van service

U gaat akkoord, vertegenwoordigt, garandeert en garandeert dat u zult gebruiken Join4Biz alleen voor wettige doeleinden en u voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften voor toegang en gebruik Join4Biz. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u een inbreuk op de beveiliging of een illegale activiteit in verband met of vermoedt Join4Biz.

In gebruik Join4Biz, ga je akkoord met:

 • Alle toepasselijke wetten naleven en gehoorzamen, inclusief maar niet beperkt tot, privacywetten, lokale, nationale, internationale of buitenlandse wetten, regels en voorschriften;
 • Behandel elkaar met respect. Er is een echte persoon achter elke naam;
 • Andere leden niet lastig vallen, beledigen, in verlegenheid brengen of misbruiken;
 • Specifieke geschillen over informatie, inhoud en / of feedback op een persoonlijke manier behandelen door de hulp in te roepen van Join4Biz, indien nodig;
 • Open niet publiekelijk persoonlijke gegevens van een persoon zonder hun uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld: e-mail, gesprekken, brieven, telefoonnummers, adressen of volledige namen);
 • Geef alleen recensies en inhoud waarvan u denkt dat deze waar zijn en geef niet opzettelijk valse of misleidende informatie.

In gebruik Join4Biz, stemt u ermee in dat u materiaal, inhoud of informatie niet zult plaatsen, overdragen, uploaden, downloaden, e-mailen, verspreiden of anderszins zult verzenden op een manier die:

 • In strijd is of op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen of die: onwettig, bedreigend, stalkend, inbreuk op privacy of publiciteitsrechten, degradeert, lasterlijk, lasterlijk, bedrieglijk, vulgair, obsceen, beledigend, profaan, onfatsoenlijk, opruiend, smadelijk, een persoon of groep om welke reden dan ook slaagt of intimideert;
 • Onwettig, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op andermans rechten, waaronder maar niet beperkt tot, rechten van beroemdheden, privacy en intellectueel eigendom;
 • Schade toebrengt of verstoort of een risico van schade, emotionele nood, dood, verlies, schade, verwonding, pogingen om zich voor te doen voordoen of haat tegenover een persoon, groep of eigendom, om welke reden dan ook;
 • Is pornografisch of expliciet van aard;
 • Harms minderjarigen op enigerlei wijze, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden van inhoud die de kinderpornowetgeving schendt, wetten voor seksuele uitbuiting van kinderen en wetten die de afbeelding van minderjarigen die betrokken zijn bij seksueel gedrag verbieden;
 • Deelt alle inhoud of informatie die illegaal is en u hebt niet het recht om deze volgens enige wet beschikbaar te stellen;
 • Is vals, bedrieglijk, misleidend, bedrieglijk of vormt lokaas en schakelaar;
 • Verzamelt inhoud of informatie of slaat gegevens over gebruikers op voor welk doel dan ook;
 • Creëert valse gebruikersaccounts of frauduleuze voorwendselen;
 • U uitgeven, imiteren of zich voordoen als een persoon of entiteit of valselijk verklaren of anderszins; een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit tijdens het gebruik Join4Biz;
 • Machtigt of staat iemand anders toe om uw Registratie-informatie te raadplegen en / of te gebruiken, of toegang, bezoek en / of gebruik Join4Biz door gebruik te maken van uw account / profiel en / of registratie-informatie;
 • Inschakelt, creëert of verzendt alles dat kettingbrieven, piramideschema's of advertenties vertegenwoordigt of bevat waarvan u bij wet het verzenden verbiedt;
 • Uploadt virussen of andere code, bestanden of programma's die zijn ontworpen om onbevoegde toegang te krijgen tot het onderbreken, vernietigen of proberen te verkrijgen Join4Biz systemen of deelnemen aan een activiteit die de prestaties verstoort of de functionaliteit van Join4Biz;
 • Pogingen om toegang te krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van Join4Biz. Niet-geautoriseerde personen die proberen toegang tot deze delen van de Site te krijgen, kunnen worden vervolgd;
 • Uploadt, e-mailt, plaatst of deelt inhoud of informatie of verzendt anders inhoud die een strafbaar feit, illegale activiteit of de rechten van een partij zou vormen of aanmoedigen;
 • maakt gebruik van Join4Biz, opzettelijk of onopzettelijk, om ons beleid of toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale of buitenlandse wetgeving, regels en voorschriften te schenden.
1 2 3
top